PDRB

PDRB' 2007

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 - 2004

No. LAPANGAN USAHA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. P E R T A N I A N 161797,69 207674,58 255009,78 284742,51 321441,95 357175,21 405198,82
1.1. Tanaman Bahan Makanan 81541,83 102804,34 116175,17 121323,77 124381,73 134471,77 146902,82
1.2. Tanaman Perkebunan 18626,98 20536,47 24796,22 30655,16 42859,77 49300,92 61527,44
1.3. Peternakan dan hasilnya 8415,86 10245,82 11894,24 14018,94 15402,24 17595,51 20563,65
1.4. Kehutanan 40518,93 58218,16 80495,11 92810,86 108763,18 121345,68 137806,10
1.5. Perikanan 12694,09 15869,78 21649,04 25933,78 30035,03 34461,32 38398,81
#VALUE! 1,4368138 1,3826460 1,1530000 1,1718799 1,1156871
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 8020,21 10204,34 11600,01 12996,50 15060,27 17683,92 22298,15
2.1. Minyak dan Gas Bumi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Pertambangan Tanpa Migas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Penggalian 8020,21 10204,34 11600,01 12996,50 15060,27 17683,92 22298,15
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 46707,19 50970,81 55248,30 63992,34 71149,17 83082,93 96418,04
3.1. Industri Besar/Sedang 44258,33 48298,40 51996,72 59921,02 66317,71 77430,42 89790,00
3.2. Industri Kecil Kerajinan RT 2448,86 2672,41 3251,58 4071,32 4831,45 5652,51 6628,04
3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH 1100,67 1202,15 1612,12 2053,75 2338,25 2644,48 2900,10
4.1. Listrik 673,54 725,81 1054,75 1412,78 1610,69 1815,27 2002,67
4.2. Air Bersih 427,13 476,34 557,36 640,97 727,56 829,21 897,43
5. B A N G U N A N 25106,04 29012,54 32792,14 36828,85 43522,12 55070,55 71195,88
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN
RESTORAN 40871,66 44130,42 48400,59 57852,57 68219,21 79251,29 94405,53
6.1. Perdagangan 36218,13 38737,19 40959,96 49283,02 58370,91 68648,80 82134,48
6.2. H o t e l 915,35 1165,00 1400,02 1728,54 1998,84 2198,15 2609,86
6.3. Restoran 3738,17 4228,22 6040,61 6841,01 7849,46 8404,33 9661,19
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 39430,46 47842,61 53629,97 71660,65 95624,36 125476,07 152364,47
7.1. Angkutan Jalan Raya 3533,95 4130,50 4694,02 5797,73 6610,13 7512,97 8527,21
7.2. Angkutan Laut 176,63 223,40 254,01 285,13 309,30 337,80 378,50
7.3. Angkutan Sungai 308,35 365,11 572,99 652,52 748,71 807,52 907,18
7.4. Angkutan Udara 27721,24 32835,81 35932,40 46826,14 62656,17 81659,28 97474,21
7.5. Jasa Penunjang Angkutan 2144,28 2354,21 2585,62 2846,51 3128,41 3467,80 3810,65
7.6. Komunikasi 5546,02 7933,58 9590,93 15252,62 22171,65 31690,69 41265,61
1,2648000 1,1370129 1,1225000 1,0847710 1,0921544 1,1204740
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN
JASA PERUSAHAAN 14890,97 8316,99 9441,74 10524,60 13059,06 15228,91 36043,56
8.1. Bank 10846,20 3687,00 4168,80 4601,96 5939,45 7330,82 27204,35
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 338,25 428,86 478,21 523,61 554,66 620,68 700,89
8.3. Sewa Bangunan 3423,20 3872,67 4404,00 4882,71 5984,91 6642,38 7396,28
8.4. Jasa Perusahaan 283,32 328,45 390,73 516,31 580,04 635,03 742,05
1,19 1,32 1,12 1,23
9. JASA-JASA 50201,69 62624,48 78239,18 85629,99 96560,72 110217,98 127708,78
9.1. Pemerintahan Umum 48.969,40 61.006,07 76.190,49 83.402,68 93.949,23 107157,80 124040,12
9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 610,01 825,09 1121,66 1186,49 1372,31 1607,18 1941,20
9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 222,92 313,68 339,25 374,97 449,21 532,25 622,56
9.4. Jasa perorangan dan RT 399,37 479,63 587,78 665,84 789,97 920,75 1104,90
( P D R B ) 388126,59 461978,91 545973,83 626281,75 726975,11 845831,33 1008533,33
CATATAN : r) Angka Yang Diperbaiki
*) Angka Sementara

PDRB'07

        
LAPANGAN USAHA20002001 20022003200420052006
PERTANIAN161797.69207674.58255009.78284742.51321441.95357175.21405198.82
1.1. Tanaman Bahan Makanan81541.83102804.34116175.17121323.77124381.73134471.77146902.82
1.2. Tanaman Perkebunan 18626.9820536.4724796.2230655.1642859.7749300.9261527.44
1.3. Peternakan dan hasilnya8415.8610245.8211894.2414018.9415402.2417595.5120563.65
1.4. Kehutanan40518.9358218.1680495.1192810.86108763.18121345.68137806.10
1.5. Perikanan12694.0915869.7821649.0425933.7830035.0334461.3238398.81
151.43681381.38264601.15300001.17187991.1156871
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN8020.2110204.3411600.0112996.5015060.2717683.9222298.15
2.1. Minyak dan Gas Bumi0.000.000.000.000.000.000.00
2.2. Pertambangan Tanpa Migas0.000.000.000.000.000.000.00
2.3. Penggalian8020.2110204.3411600.0112996.5015060.2717683.9222298.15
INDUSTRI PENGOLAHAN46707.1950970.8155248.3063992.3471149.1783082.9396418.04
3.1. Industri Besar/Sedang44258.3348298.4051996.7259921.0266317.7177430.4289790.00
3.2. Industri Kecil Kerajinan RT2448.862672.413251.584071.324831.455652.516628.04
3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi0.000.000.000.000.000.000.00
LISTRIK DAN AIR BERSIH1100.671202.151612.122053.752338.252644.482900.10
4.1. Listrik673.54725.811054.751412.781610.691815.272002.67
4.2. Air Bersih427.13476.34557.36640.97727.56829.21897.43
B A N G U N A N25106.0429012.5432792.1436828.8543522.1255070.5571195.88
PERDAGANGAN, HOTEL DAN
RESTORAN40871.6644130.4248400.5957852.5768219.2179251.2994405.53
6.1. Perdagangan36218.1338737.1940959.9649283.0258370.9168648.8082134.48
6.2. H o t e l915.351165.001400.021728.541998.842198.152609.86
6.3. Restoran3738.174228.226040.616841.017849.468404.339661.19
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI39430.4647842.6153629.9771660.6595624.36125476.07152364.47
7.1. Angkutan Jalan Raya3533.954130.504694.025797.736610.137512.978527.21
7.2. Angkutan Laut176.63223.40254.01285.13309.30337.80378.50
7.3. Angkutan Sungai 308.35365.11572.99652.52748.71807.52907.18
7.4. Angkutan Udara27721.2432835.8135932.4046826.1462656.1781659.2897474.21
7.5. Jasa Penunjang Angkutan2144.282354.212585.622846.513128.413467.803810.65
7.6. Komunikasi5546.027933.589590.9315252.6222171.6531690.6941265.61
1.26480001.13701291.12250001.08477101.09215441.1204740
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN
JASA PERUSAHAAN14890.978316.999441.7410524.6013059.0615228.9136043.56
8.1. Bank10846.203687.004168.804601.965939.457330.8227204.35
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank338.25428.86478.21523.61554.66620.68700.89
8.3. Sewa Bangunan3423.203872.674404.004882.715984.916642.387396.27
8.4. Jasa Perusahaan283.32328.45390.73516.31580.04635.03742.05
1.191.321.121.23
JASA-JASA50201.6962624.4878239.1885629.9996560.72110217.98127708.78
9.1. Pemerintahan Umum48,969.4061,006.0776,190.4983,402.6893,949.23107157.80124040.12
9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan610.01825.091121.661186.491372.311607.181941.20
9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi222.92313.68339.25374.97449.21532.25622.56
9.4. Jasa perorangan dan RT399.37479.62587.78665.84789.97920.751104.90
( P D R B )388126.59461978.91545973.83626281.75726975.11845831.331008533.33
PDRB'07 Berdasarkan Harga Berlaku